Kan du inte sluta röka? En elektronisk cigarett med nikotin kan vara lösningen för dig

By | maj 4, 2016

Nå ditt mål att sluta röka.

En elektronisk cigarett med nikotin kan få ditt mål att sluta röka att verka något mer uppnåeligt. Det finns många tekniker och metoder för att sluta röka, som exempelvis nikotinplåster och -tuggummi, alternativ behandling som akupunktur och hypnos, eller sluta tvärt. På senare tid har ett nytt alternativ för att sluta röka kommit ut på marknaden och bokstavligen tagit den med storm. Jag syftar naturligtvis till räddaren i nöden – den elektroniska cigaretten med nikotin.

De ovan nämnda teknikerna, liksom alla andra som du kan ha stött på, kan visa sig vara ineffektiva, då de har många medföljande biverkningar och abstinensbesvär. Viktökning, röksug, sömnsvårigheter, hosta, trötthet, dåligt humör, koncentrationssvårigheter, hunger, förstoppning, gaser, torr hals, och irritabilitet, för att nämna bara några få, är relativt vanliga biverkningar och gäller för alla rökavvänjningsmetoder. Detta beror på att regelbunden rökning av tobakscigaretter gradvis framkallar en psykologiskt vana, utöver det fysiska beroendet. Detta är på grund av de många kemikalier och gifter som finns i den blandning av ingredienser som används för att producera konventionella cigaretter. I kombination med den tillfälliga kicken framkallad av nikotin, utlöser denna blandning av kemikalier ett tobaksberoende. Så småningom kommer upprätthållandet av rökvanan att generera ett fysiskt beroende, som yttrar sig på samma sätt som alla missbruk gör, nämligen genom att kroppen ständigt kräver inhalering av högre och högre mängder av det beroendeframkallande ämnet för att producera samma nivå av tillfredsställelse.

Enorm popularitet.

Elektroniska cigaretter har ökat enormt i popularitet på senare tid bland människor som i åratal har försökt att sluta röka, på grund av det faktum att de kan användas som ett substitut till konventionella tobakscigaretter, vilket ger dig en möjlighet att gradvis skära ner din dagliga cigarettförbrukning. Att bryta ditt tobaksmissbruk gradvis, steg för steg, är en säkrare och sundare rökavvänjningsmetod, som leder dig förbi alla de tidigare nämnda obehagliga abstinenssymtomen och biverkningarna. Därför erbjuder ledande tillverkare av elektroniska cigaretter, som DanSmoke, kunderna ett mindre ändamålsenligt, men mer effektivt sätt att sluta röka genom att eliminera abstinenssymtom och biverkningar. DanSmoke e-cigg erbjuder en mängd olika filter för sina kunder, med olika mängder nikotin. Detta ger dig möjlighet att successivt sluta röka genom att minska nikotinnivån, så att du kan ha ett långsamt och sunt tillvägagångssätt för att sluta utan att behöva uppleva vanligt förekommande oangenäma biverkningar, som viktökning, sömnsvårigheter eller trötthet.

Personliga e-cigarettenheter använder e-vätska som innehåller olika mängder och koncentrationer av nikotin. Dessutom finns det vissa typer av e-cigaretter som kan intensifiera eller reducera nikotinnivån som frigörs i kroppen, vilket bokstavligt talat ger dig fullständig kontroll över ditt nikotinintag. Med en sådan variation av tillgängliga nikotinnivåer, är det mycket enkelt för dig att gradvis minska nikotinintaget steg för steg, så att kroppen sakta vänjer sig och blir bekväm med mindre nikotin i systemet. På så sätt kommer din kropp att rena sig själv från gifter och varken du eller människorna runt omkring dig kommer att vara medveten om förändringen, då du inte kommer att uppvisa tydliga tecken på abstinensbesvär. Vid användning av andra tekniker, kan du uppleva frossa, överdriven svettning, humörsvängningar, röksug och många andra obehagliga symptom.

Ett långvarigt beroende av tobakscigaretter är mycket skadligt för varje del i kroppen, och kan leda till många former av cancer, varav de vanligaste formerna är lungcancer, bröstcancer och cancer i bukspottkörteln, struphuvudet och muncancer. Ett missbruk kan också leda till många kroniska sjukdomar, bland annat hjärt- och luftvägssjukdomar. Att röka tobakscigaretter ökar risken för att utveckla nya eller förvärra existerande hälsoproblem, förkortar den förväntade livslängden, ökar risken för många hjärt- och lungsjukdomar, ökar risken för stroke, och bidrar till sterilitet, infertilitet, och så vidare i oändlighet.

Den allmänna befolkningen är idag mycket mer medveten om riskerna med att röka tobakscigaretter, och denna ökade medvetenhet har lett till många lagändringar gällande rökning. Flera länder har infört höga punktskatter på tobak i ett försök att minska dödligheten och förbättra den förväntade livslängden hos befolkningen. Detta har lett till införandet av lagar om rökförbud, som förbjuder rökning på offentliga platser.

De innehåller inte tobak eller kemikalier.

Detta gäller inte för elektroniska cigaretter, då de inte innehåller tobak eller någon av de skadliga och cancerogena kemikalier och gifter som finns i cigaretter med tobaksblandning. En elektronisk cigarett med nikotin innehåller endast vatten, EU-godkända smakämnen, och varierande mängder nikotin, och den producerar ingen farlig rök som konventionella cigaretter gör, utan replikerar endast rök i form av en aerosol. Denna aerosol innehåller inget av de skadliga gifter som finns i tobakscigarettrök och är helt luktfri, vilket betyder att den är helt säker för dig såväl som för dina nära och kära.